14 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1 Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες του Χρηματιστηρίου Παραγώγων
2 Ποιες είναι οι διαδικασίες και οι κανόνες διεξαγωγής συναλλαγών στο ΧΠΑ
3 Ποια είναι τα υποστηριζόμενα προϊόντα
4 Ποιο είναι το σύστημα διαπραγμάτευσης
5 Ποιο είναι το σύστημα ενημέρωσης
6 Ποιος είναι ο ρόλος των ειδικών διαπραγματευτών (Market Makers) στις συναλλαγές
7 Πότε παρατηρείται αναστολή συναλλαγών
8 Πότε δημοσιεύονται οι ημερήσιες τιμές κλεισίματος (ΗΤΚ)
9 Τι ισχύει για τη συνεδρίαση κατά τις ώρες συναλλαγών και την παραβίαση καθηκόντων
10 Ποια περιστατικά θεωρούνται από το ΧΠΑ ως παράνομα
11 Ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας εκκαθάρισης
12 Ποιους λογαριασμούς πρέπει να ανοίγουν ή να τηρούν οι πελάτες
13 Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής έναντι παράδοσης τίτλων (Delivery Vs Payment)
14 Τι ισχύει για τις προμήθειες

και επιπλέον......

Τι είναι το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών;
Τι είναι η αγορά παραγώγων προϊόντων;
Τι είναι τα παράγωγα προϊόντα;
Γιατί τα παράγωγα προϊόντα αναπτύσσονται δυναμικά;

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος
Τεύχος Ιουνίου 1999
oiklogo.jpg (12594 bytes)

 

Επιστροφή