oiklogosmall.jpg (6931 bytes)

13. Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής έναντι παράδοσης τίτλων (Delivery Vs Payment)

Η τήρηση του κανόνα που υπαγορεύει αυτή η διαδικασία προϋποθέτει την ταυτόχρονη ανταλλαγή χρημάτων και τίτλων μεταξύ πελάτη και ΕΤΕΣΕΠ. Για την ακριβή τήρηση του κανόνα θα έπρεπε η ΕΤΕΣΕΠ να εισπράττει ή να καταβάλλει η ίδια τα χρηματικά ποσά από/προς τους χρηματικούς λογαριασμούς των πελατών, όπως πράττει με τους τίτλους. Αυτό θα οδηγούσε στην ανάγκη ξεχωριστού κύκλου εκκαθάρισης με ό,τι αυτό συνεπάγεται και θα παραβίαζε τη διαχειριστική ευθύνη που έχει το μέλος επί του λογαριασμού του πελάτη του.

Έχοντας λάβει υπόψη τις δυσκολίες αυτές, προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία που διασφαλίζει τα συμφέροντα της ΕΤΕΣΕΠ και αποτελεί μέρος του γενικότερου κύκλου εκκαθάρισης που συντελείται ημερησίως.
α)Για τα ΣΜΕ, που είναι ανοιχτά κατά την ημερομηνία εκπνοής τους και για τα οποία προβλέπεται φυσική παράδοση των υποκείμενων τίτλων, καθώς και για τα συμβόλαια δανεισμού τίτλων που λήγουν, το σύστημα καθορίζει αυτόματα τις υποχρεώσεις σε χρήματα και τίτλους που πρέπει να διακανονισθούν.
β)Την ενάσκηση των δικαιωμάτων των πελατών και οι λήξεις συμβολαίων δανεισμού τίτλων θα πραγματοποιούνται από την ΕΤΕΣΕΠ, ή από τα μέλη κατ' εντολήν των πελατών. Σε περίπτωση γενικής ενάσκησης δικαιωμάτων, η ΕΤΕΣΕΠ ενημερώνει τα μέλη για τις ενασκήσεις αυτές. Το μέλος μπορεί μέσω του συστήματος να αρνηθεί την ενάσκηση τέτοιων δικαιωμάτων ή και να ζητήσει την ενάσκηση άλλων επιπλέον αυτών, για τις οποίες δεν έχει γίνει γενική ενάσκηση.
γ)Το σύστημα με τυχαίο τρόπο καθορίζει τους πελάτες που πρέπει να παραδώσουν τους υποκείμενους τίτλους και ενημερώνει τα μέλη ηλεκτρονικά για τις υποχρεώσεις των πελατών αυτών.
δ)Η ΕΤΕΣΕΠ ενημερώνει με ηλεκτρονική κατάσταση το ΚΑΑ για τις μεταφορές μετοχών που πρόκειται να διενεργηθούν. Η κατάσταση αυτή περιέχει τα στοιχεία των επενδυτών, την παράδοση ή παραλαβή των μετοχών και την ημερομηνία διακανονισμού.
ε)Η ΕΤΕΣΕΠ ενημερώνει τα μέλη της ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος εκκαθάρισης σχετικά με τις υποχρεώσεις πληρωμής σε μετρητά ανά πελάτη και ανά μέλος, καθώς και πότε θα διακανονισθούν τα ποσά. Τα ποσά αυτά θα αποτελούν μέρος των γενικότερων υποχρεώσεων του μέλους και του πελάτη την ημέρα του διακανονισμού.
στ)Την ημέρα του διακανονισμού (νωρίς το πρωί), το ΚΑΑ μεταφέρει τους τίτλους από τους λογαριασμούς των πελατών στους αντίστοιχους λογαριασμούς της ΕΤΕΣΕΠ. Η μη εκτέλεση κάποιας μεταφοράς αποτελεί αιτία για έναρξη διαδικασιών αθέτησης υποχρέωσης κατά του πελάτη ή/και του μέλους της ΕΤΕΣΕΠ.
ς)Η ΕΤΕΣΕΠ ανακοινώνει στα μέλη τους υπερήμερους, από τη διαδικασία παράδοσης τίτλων, πελάτες και τα ποσά που πρόκειται να παρακρατήσει από κάθε μέλος στη διαδικασία της εκκαθάρισης, καθώς και την ανάλυση τους ανά πελάτη.
η)Την ημέρα του διακανονισμού, η τράπεζα χρεώνει το λογαριασμό εκκαθάρισης του μέλους με τα ποσά πληρωμής (όπως έχουν διαμορφωθεί με την παρακράτηση) και πιστώνει το λογαριασμό της ΕΤΕΣΕΠ. Επειδή τα ποσά αυτά αποτελούν μέρος της συνολικής απαίτησης ή υποχρέωσης του μέλους για την εκκαθάριση, η ΕΤΕΣΕΠ δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει ποιοι πελάτες έχουν εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις τους έναντι του διακανονισμού. Είναι λοιπόν ευθύνη του μέλους να γνωστοποιήσει στην ΕΤΕΣΕΠ τους πελάτες που δεν είναι ενήμεροι.
θ)Η ΕΤΕΣΕΠ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των υποχρεώσεών της στην παράδοση τίτλων.
η)Μετά την επιβεβαίωση των πληρωμών, η ΕΤΕΣΕΠ δίνει εντολή στο ΚΑΑ να μεταφέρει τους τίτλους από το λογαριασμό της ΕΤΕΣΕΠ στους λογαριασμούς των επενδυτών που είναι υπό τη διαχείριση του μέλους.

Η τράπεζα στη συνέχεια χρεώνει το λογαριασμό της ΕΤΕΣΕΠ και πιστώνει τους λογαριασμούς εκκαθάρισης των μελών (όπως έχουν διαμορφωθεί με την παρακράτηση). Αυτή η διαδικασία είναι ενιαία για το σύνολο της χρηματικής εκκαθάρισης.

Επιστροφή