oiklogosmall.jpg (6931 bytes)

12. Ποιους λογαριασμούς πρέπει να ανοίγουν ή να τηρούν οι πελάτες

Ως πελάτες θεωρούνται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που μπορούν να διενεργούν πράξεις επί παραγώγων. Ως τέτοια θεωρούνται και τα μέλη της ΕΤΕΣΕΠ, που είναι ειδικοί διαπραγματευτές όλων των τύπων.

Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, οι πελάτες μέσω των μελών της ΕΤΕΣΕΠ πρέπει να ανοίξουν και να τηρούν τους ακόλουθους λογαριασμούς:
α) Λογαριασμό εκκαθάρισης πελάτη στην ΕΤΕΣΕΠ (κωδικός εκκαθάρισης). O λογαριασμός αυτός θα χρησιμοποιείται   για την παρακολούθηση των ανοιχτών θέσεων, της εκκαθάρισης και τακτοποίησης των πράξεων στις οποίες ο
πελάτης είναι αντισυμβαλλόμενος.
β) Λογαριασμό εκκαθάρισης πελάτη στο μέλος της ΕΤΕΣΕΠ για την παρακολούθηση του πελάτη από το μέλος.
γ) Χρηματικό λογαριασμό κατάθεσης των περιθωρίων ασφάλισης στο όνομα του πελάτη στην Τράπεζα
Θεματοφυλακής του μέλους. O λογαριασμός αυτός θα είναι έντοκος και θα χρησιμοποιείται για την κατάθεση των
περιθωρίων ασφάλισης (σε μετρητά) που θα είναι δεσμευμένα υπέρ ΕΤΕΣΕΠ. Τη διαχείριση του λογαριασμού την
κάνει το μέλος της ΕΤΕΣΕΠ.
δ) Λογαριασμό άυλων τίτλων στην Τράπεζα Θεματοφυλακής για τη φύλαξη στο μέλλον των όποιων εγγυήσεων, σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, παρασχεθούν από τον πελάτη υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ για κάλυψη του περιθωρίου ασφάλισης.
ε) Λογαριασμό στο ΚΑΑ για τη φύλαξη των όποιων εγγυήσεων παρασχεθούν στην ΕΤΕΣΕΠ σε μετοχές και για το διακανονισμό πράξεων επί παραγώγων με υποκείμενη αξία μετοχές.

Επιστροφή