ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  1. Universal and non-universal properties of cross-correlations in financial time series. Case study: Greek ASE (General Composite) index
  2. Recasting the Black-Scholes option pricing problem in mathematical finance (the work of Bouchaud and Sornette)
  3. Empirical tests of boundary conditions for ASE options
  4. Index Options: the early evidence
  5. Introducing a scale of market shocks
  6. Minimizing volatility increases large risks
  7. Applying V@R methodologies to the finances of Greek corporations