Στο πρώτο εξάμηνο θα καλυφθούν θέματα όπως:

  1. Ο ρόλος των σύγχρονων αγορών και η λειτουργία των χρηματοοικονομικών προιόντων (όπως τα παράγωγα προιόντα) τόσο στο διεθνές όσο και στο ελληνικό περιβάλλον.
  2. Τα μαθηματικά των επενδύσεων και εφαρμογές της Θεωρίας των Πιθανοτήτων και του Στοχαστικού Λογισμού στη μελέτη των αποδόσεων των τιμών μετοχών και ισοτιμιών νομισμάτων.
  3. Ανάλυση χρονοσειρών με έμφαση στις χρηματοοικονομικές χρονοσειρές.
  4. Οικονομετρικά μοντέλα και υπολογιστικές μέθοδοι.
  5. Διαχείρηση χαρτοφυλακίων.
  6. Μέθοδοι για την αποτίμηση των Options.
  7. Μέτρηση χρηματοοικονομικών κινδύνων.
  8. Στρατηγικές αναχαίτησης χρηματοοικονομικών κινδύνων.
  9. Προβλέψεις και προβλεψιμότητα.

Στη διάρκεια του εξαμήνου, θα προσκληθούν ομιλητές από τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό χώρο (από οργανισμούς, εταιρείες και από πανεπιστήμια) να δώσουν ομιλίες δίνοντάς σας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους ανθρώπους της 'αγοράς', των οργανισμών, και των εταιρειών και να καλλιεργήσετε τη δυνατότητα να βρείτε δουλειά στις μεγαλύτερες εταιρείες/οργανισμούς του κλάδου.

Επιστροφή